สล็อตที่ดีที่สุด

สล็อตที่ดีที่สุด เนปาลอาจย้ายค่ายฐานเอเวอเรสต์

สล็อตที่ดีที่สุด เนปาลอาจย้ายค่ายฐานเอเวอเรสต์

สล็อตที่ดีที่สุด เนปาลกำลังพิจารณาย้ายค่ายฐานเอเวอเรสต์เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามรายงานของ Taranath Adhikari อธิบดีกรมการท่องเที่ยวของเนปาล สถานที่ตั้งของ Base Camp เผชิญกับความเสี่ยงจากการละลายของธารน้ำแข็ง Khumbu...

Continue reading...